Welkom

 

10 overheidsmaatregelen die wonen in Vlaanderen onbetaalbaar maken

10 overheidsmaatregelen die wonen in Vlaanderen onbetaalbaar maken

Veel maatregelen opgelegd door de Vlaamse, nationale en Europese overheden hebben een prijsverhogend effect op de woningmarkt. Voor huurders kan het recht op wonen in gevaar komen. Voor kandidaat-kopers wordt het steeds moeilijker om een woning te kopen.  


Panden in de kijker